Књиге о Багрдану

Камиље појило

Камиље појило Душана М. Дачића је романизирана хронографија Цариградског друма. Плод је напорног прикупљања материјала свих путописаца који су крстарили овом саобраћајницом у оба правца и оживљавањем свих тих древних догађаја васкрснута је прошлост шумовитог Балкана.
Нарочита пажња је обраћена деоници пута између Баточине и Ћуприје (Равно у средњем веку, Horeum Margi – Житница Мораве за време Римљана), јер је тај део најинтересантнији, обзиром да пролази чувеним Багрданским теснацем, кроз '''море шума'' – како су овај део пута називали путописци.
Константин Јиричек у свом познатом делу: Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopol und Balkanpäse-Historisch-geogr. Studie. Prag, 1877. (Војни пут од Београда до Цариграда и балкански кланци) – овај део само помиње, па је и то био разлог да се узме за позорницу далеких збивања. Читалац ће осим забаве имати и користи. Подсетиће се и употпунити своје знање из историје.
Преузето са линка.

Са обала камиљег појила

Са обала камиљег појила Душана М. Дачића је други део романа Камиље појило, који је посвећен свим бившим и будућим Багрданцима. Из прохујалих времена издвојено је неколико догађаја, са личностима које су их стварале, као сведочанство да Камиље појило живи, да његове обале чувају плодове својих предака и, ево, преносе их својим потомцима!
Преузето са линка.
Comments